Dodaj przedmiot

Jak to działa?

Serwis finta.pl jest platformą bezpłatnej wymiany przedmiotów. Do określania wartości wymienianych przedmiotów służą punkty, które spełniają w serwisie rolę wirtualnej waluty. Każdy przedmiot wystawiany do wymiany musi być „wyceniony” w punktach i może być zamówiony tylko przez Użytkownika, który posiada określoną liczbę punktów. Wszelkie koszty związane z wysyłką przedmiotu do Zamawiającego zawsze ponosi Wystawiający.

Finta.pl posiada 4 kategorie przedmiotów: Książki, Filmy, Muzyka oraz Gry. Przedmioty z tych kategorii charakteryzują się specyficznymi atrybutami. Książka posiada np. ISBN, autora, tytuł, wydawnictwo, itd. Film z kolei ma tytuł, reżysera, nośnik itd. Specyficzne atrybuty poszczególnych kategorii pozwalają dokładniej opisać przedmiot oraz w łatwy sposób znaleźć przedmioty poszukiwane.

Istnieje jeszcze piąta kategoria przedmiotów - Inne. Kategoria ta obejmuje wszystkie przedmioty, których nie można zakwalifikować do żadnej z głównych kategorii. Znajdują się tu również oferty niematerialne - wszystko, co może być „wycenione” w punktach. Każdy przedmiot, bez względu na kategorię do której należy, może posiadać opis oraz zdjęcie. Dodatkowo Wystawiający musi określić czas wysyłki (liczba dni roboczych w ciągu których Wystawiający zobowiązuje się wysłać przedmiot do Zamawiającego), forma wysyłki (list, polecony, itd.) oraz region wysyłki (obszar, w ramach którego Wystawiający zobowiązuje się wysłać przedmiot do Zamawiającego).

Jak dodawać przedmioty? Rozwiń

Dodawanie przedmiotów do wymiany jest maksymalnie uproszczone. Aby dodać np. książkę, wystarczy wpisać jej numer ISBN.


Przedmiot może być wystawiony do wymiany tylko przez zalogowanego Użytkownika. Proces rejestracji zajmuje dosłownie kilkanaście sekund. Po zalogowaniu się i wejściu na stronę Moje przedmioty możemy dodawać nowe przedmioty i edytować istniejące.

Mechanizm dodawania nowych przedmiotów jest bardzo prosty. W przypadku książek wystarczy podać ISBN i jeśli pozycja zostanie odnaleziona, wszystkie atrybuty książki zostaną automatycznie uzupełnione. Jeśli ISBN nie jest dostępny lub pozycja nie została odnaleziona, książkę można wprowadzić ręcznie.

Każdy wystawiony do wymiany przedmiot, który nie został jeszcze przez nikogo zamówiony, może być w dowolnym momencie edytowany, wycofany z wymiany lub usunięty przez właściciela.

Jak wycenić w punktach wystawiany przedmiot?
Najlepszym sposobem jest porównanie cen podobnych przedmiotów wystawionych do wymiany przez innych Użytkowników.
Kierując się starą zasadą, że towar jest wart tyle, ile ktoś jest w stanie za niego zapłacić, najlepiej byłoby obserwować ceny przedmiotów, które zostały wymienione. Wszystkie wymiany, które miały miejsce do tej pory, dostępne są na podstronie WYMIANY.

Możesz także odnieść się do realnej waluty i wycenić przedmiot wg kursu sprzedaży punktów, czyli 1 zł = 10 punktów. Punkty możesz w każdej chwili kupić i sprzedać na podstronie Punkty.

Co daje wyróżnienie przedmiotu? Rozwiń

Za dodatkową opłatą Twój przedmiot może zostać wyróżniony.Każdy wystawiony do wymiany przedmiot może zostać dodatkowo wyróżniony. Wiążą się z tym pewne koszty, które musi ponieść Wystawiający - z jego konta pobierana jest jednorazowa “opłata” w wysokości 10 punktów. Wyróżnione przedmioty prezentowane są w wyeksponowanym miejscu na stronach poszczególnych kategorii. Wyróżnienie jest ograniczone czasowo i trwa 5 dni. Po wygaśnięciu wyróżnienia przedmiot może zostać ponownie wyróżniony przez właściciela, co niesie za sobą konieczność ponownej opłaty.

Jak działają rabaty? Rozwiń

Zamów za pół ceny!

Każdy posiadacz zweryfikowanego konta może korzystać z rabatów w wysokości do 50% ceny przedmiotu.

Więcej o rabatach dowiesz się tutaj.

Jak zamawiać przedmioty? Rozwiń

Nabywanie przedmiotów.

Jeśli posiadasz odpowiednią liczbę punktów, możesz nabywać dowolne przedmioty innych Użytkowników nie ponosząc żadnych dodatkowych kosztów.Przedmiot może zostać zamówiony tylko przez zalogowanego Użytkownika, który posiada odpowiednią liczbę punktów, ma uzupełnione dane adresowe (jego kraj zamieszkania musi zgadzać się z regionem wysyłki określonym przez właściciela wystawionego przedmiotu), ma zweryfikowany adres email oraz nie został zablokowany przez Administratora.
W momencie potwierdzenia zamówienia przedmiotu z konta punktowego Zamawiającego odejmowana jest odpowiednia liczba punktów. Ta sama liczba punktów (po potrąceniu podatku, o którym niżej) wpłynie na konto Wystawiającego dopiero w momencie potwierdzenia odbioru przez Zamawiającego.

Podatek od wymiany
Każdy Użytkownik ma przypisaną odpowiednią stawkę podatkową, która może wynościć 10%, 5% lub 0%.
Każdy nowo zarejestrowany Użytkownik otrzymuje stawkę podatkową w wysokości 10%. Wystarczy jednak zweryfikować swoje dane osobowe (o czym niżej), żeby zmniejszyć jej wysokość do 5%. Wszyscy Użytkownicy, których suma oddanych przedmiotów przekroczy 25 000 punktów są zwalniani z obowiązku podatkowego - ich stawka podatkowa zmieniana jest na 0%.
Podatkiem obciążany jest Wystawiający. Podatek (którego wartość zależy od stawki podatkowej właściwej dla Wystawiającego) potrącany jest od wartości, na jaką wyceniony został przedmiot. Po potwierdzeniu odbioru przez Zamawiającego na konto Wystawiającego przelewana jest liczba punktów określona przez cenę przedmiotu pomniejszoną o podatek.

Jak działa wymiana przedmiotów? Rozwiń

Wymiana rozpoczyna się w momencie potwierdzenia zamówienia przedmiotu przez Zamawiającego. Od tego momentu Wystawiający zobowiązany jest do wysłania przedmiotu do Zamawiającego w czasie określonym jako "Czas wysyłki" danego przedmiotu. Wymiana widoczna jest na stronie "Przedmioty oddawane" / "Przedmioty przyjmowane" do momentu, kiedy zostanie ona oceniona przez obie strony. Kiedy to nastąpi, wymiana przechodzi do grupy wymian zakończonych.

Użytkownik A dodaje do swoich przedmiotów książkę, którą wycenia na 100 punktów.Użytkownik B, który ma conajmniej 100 punktów, zamawia książkę wystawioną przez Użytkownika A.Z konta Użytkownika B pobierane jest 100 punktów.Rozpoczyna się transakcja
Status: OCZEKUJE NA WYSYŁKĘ.Użytkownik A wysyła książkę do Użytkownika B i zmienia status na: WYSŁANEUżytkownik B odbiera książkę i zmienia status wymiany na ODEBRANE.Na konto Użytkownika A przelane zostaje 100 punktów za wymianę książki.Użytkownicy komentują wymianę, a Zamawiający wystawia ocenę wymiany.

Czy można anulować wymianę? Rozwiń

Teoretycznie zawarta transakcja wymiany nie może zostać anulowana. Jeśli jesteś właścicielem przedmiotu, poprzez jego wystawienie do wymiany świadomie zgadzasz się na jego przekazanie do Zamawiającego na warunkach, które określiłeś. Również zamawiając przedmiot świadomie zgadzasz się na jego nabycie na warunkach określonych przez Wystawiającego.

W praktyce mogą jednak zdarzyć się sytuacje, gdy któraś ze stron będzie chciała anulować transakcję. Wystawiający może mieć np. uzasadnione podejrzenia, że przedmiot nie dotrze do Zamawiającego z powodu "podejrzanego" adresu, który został przez niego podany. Tym samym Wystawiający może nie chcieć ponosić ryzyka utraty punktów, co byłoby konsekwencją niepotwierdzenia odbioru przedmiotu przez Zamawiającego. W takiej sytuacji właściciel przedmiotu może zgłosić Administracji swoje podejrzenia. Jeśli podejrzenia będą uzasadnione - transakcja zostanie anulowana.

W przypadku kiedy Zamawiający będzie chciał anulować transakcję, musi porozumieć się w tej sprawie z właścicielem przedmiotu. Jeśli przedmiot nie został jeszcze wysłany, właściciel może zgłosić prośbę do Administracji o anulowanie transakcji. Punkty pobrane od Zamawiającego za przedmiot zostaną mu zwrócone.

Czy wymiana przedmiotów jest bezpieczna? Rozwiń

Finta.pl dokłada wszelkich starań, żeby wymiana przedmiotów była bezpieczna zarówno dla Wystawiającego, jak i dla Zamawiającego.

Przede wszystkim, aby zamówić jakikolwiek przedmiot, Zamawiający musi posiadać określoną liczbę punktów. Punkty pobierane są od Zamawiającego automatycznie po potwierdzeniu zamówienia. Przechodzą one na konto Wystawiającego dopiero po potwierdzeniu odbioru przedmiotu przez Zamawiającego.

Oczywiście mogą zdarzyć się sytuacje, gdy któraś ze Stron wymiany zostanie pokrzywdzona - np. przedmiot nie zostanie wysłany, zaginie podczas transportu lub jego odbiór nie zostanie potwierdzony. W pierwszej kolejności Strony wymiany powinny się ze sobą skontaktować i spróbować wyjaśnić zaistniałą sytuację. Strona, z winny której taka sytuacja zaistniała, może na własną rękę zrekompensować straty stronie pokrzywdzonej np. poprzez przelanie punktów na jej konto. Jeśli żadna ze Stron nie będzie poczuwać się do winy lub jeśli nie będzie możliwości skontaktowania się, spory będą rozstrzygane indywidualnie przez Administrację finta.pl.

Szczegóły dotyczące sposobu rozstrzygania sporów i zwrotu punktów dostępne są tutaj.

Jak zdobyć punkty? Rozwiń

Wymiana
Podstawowym sposobem zdobycia punktów na finta.pl jest wymiana przedmiotów. Wystaw do wymiany swoje przedmioty, wyceń je w punktach, i kiedy ktoś je zamówi, Ty otrzymasz punkty (oczywiście zgodnie z obowiązującymi zasadami, czyli po potwierdzeniu odbioru przez Zamawiającego).

Weryfikacja konta
Środki, które przelejesz na konto serwisu finta.pl w celu weryfikacji, zostaną przekonwertowane na punkty i zasilą Twoje konto. Więcej o weryfikacji dowiesz się tutaj

Kupowanie punktów
Bardzo wygodnym i najszybszym sposobem zdobycia punktów jest ich kupno bezpośrednio w serwisie. Możesz to zrobić po zalogowaniu się tutaj.

Program Partnerski
Kolejnym źródłem punktów na finta.pl może być udział w Programie Partnerskim. Bez żadnych formalności, każdy zarejestrowany Użytkownik posiadający zweryfikowane konto może wziąć w nim udział i zacząć zarabiać od zaraz. Szczegóły dostępne są tutaj.

Przelew punktów
Każdy Użytkownik ma możliwość przelania dowolnej liczby punktów, które posiada, dowolnemu innemu Użytkownikowi serwisu.
Oczywiście liczba przelewanych punktów nie może być większa niż liczba posiadanych punktów.

Jak zweryfikować konto? Rozwiń

Jeśli potwierdzisz swoje dane osobowe zyskasz większą wiarygodność i dodatkowe korzyści.Weryfikacja danych osobowych polega na wysłaniu przelewu z dowolną kwotą (nie mniejszą niż 1 zł) z prywatnego konta bankowego Użytkownika na konto serwisu finta.pl. Przelane środki zostają przekonwertowane na punkty i zasilają konto Użytkownika weryfikującego swoje konto w serwisie finta.pl

Posiadanie zweryfikowanego konta to nie tylko większa wiarygodność w oczach innych Użytkowników serwisu. Właściciel zweryfikowanego konta może dodatkowo korzystać również z rabatów.

Szczegółowe informacje związane z weryfikacją konta znajdziesz tutaj.

Czym jest Czarna Lista? Rozwiń

Zdarzają się przypadki, gdy z jakichś powodów nie chcemy mieć do czynienia z innym Użytkownikiem. Dodanie takiego Użytkownika do Czarnej Listy spowoduje, że nie będzie on mógł zamawiać naszych przedmiotów, składać propozycji ceny ani wysyłać do nas prywatnych wiadomości.

Należy pamiętać, że dodanie do Czarnej Listy działa również w drugą stronę, tzn. my również nie będziemy mogli zamawiać przedmiotów, składać propozycji ani wysyłać wiadomości do takiego Użytkownika.

Użytkownik dodawany do Czarnej Listy nie jest o tym bezpośrednio powiadamiany.

Katalog przedmiotów